Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plU C H W A ? A nr II/ 12 /2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodnicz?cego i wiceprzewodnicz?cego Komisji Bud??etowo - Finansowej Rady Miejskiej Leszna

Numer uchwa??y: 12
Numer sesji: 2
Rok: 2006
U C H W A Ł A nr II/ 12 /2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej Leszna.Na podstawie art. 21 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz § 13 ustęp 1 Statutu Leszna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1


Przewodniczącym Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej Leszna wybrano radnego


Sławomira SZCZOTA


§ 2

Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej Leszna wybrano radnego


Zdzisława ADAMCZAKA


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2006-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.