Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plU C H W A ? A nr II/ 10 /2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Praworz?dno??ci i Porz?dku Publicznego Rady Miejskiej Leszna

Numer uchwa??y: 10
Numer sesji: 2
Rok: 2006
U C H W A Ł A nr II/ 10 /2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu Leszna, § 28 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna i § 9 ust. 2 Regulaminów Komisji Rady Miejskiej (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1Ustala się 11 osobowy skład Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna (jak w Załączniku nr 1).§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAKZałącznik nr 1 do Uchwały
nr II/ 10 /2006 RM Leszna z dnia 06 grudnia 2006 roku
SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO RADY MIEJSKIEJ LESZNA

1. Grażyna BANASIK
2. Edward BĄKOWSKI
3. Andrzej BORTEL
4. Marek GORYNIAK
5. Ryszard HAYN
6. Zenon KURT
7. Sławomir MOCEK
8. Piotr OLEJNICZAK
9. Michał PODFIGURNY
10. Grzegorz RUSIECKI
11. Wojciech ZIMNIAK
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2006-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.