Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plU C H W A ? A nr I/1/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyga??ni?cia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna pana Tomasza MALEPSZEGO

Numer uchwa??y: 1
Numer sesji: 1
Rok: 2006


U C H W A Ł A nr I/1/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna pana Tomasza MALEPSZEGO.Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 b i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 159, poz. 1547 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stwierdza:


§ 1


Wygaśnięcie mandatu radnego Pana

Tomasza MALEPSZEGO


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.
Przewodniczący Przewodniczący obrad:
Rady Miejskiej Leszna
Edward SZCZUCKI
Piotr OLEJNICZAK


Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2006-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.