Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dr??g, ko??cz?ca post?powanie w sprawie inwestycji polegaj?cej na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z wyposa??eniem technicznym w ulicach Kazimierza Pu??askiego i J??zefa Wybickiego w Lesznie

Numer dokumentu: ---
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz.721 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 28 lipca 2008 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji dróg, kończąca postępowanie w sprawie inwestycji polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z wyposażeniem technicznym w ulicach Kazimierza Pułaskiego i Józefa Wybickiego w Lesznie.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pokój 208, w godz. 7.30 - 15.30.Wiceprezydent Miasta Leszna

Jan Wojciechowski

Autor informacji: Jan Wojciechowski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2008-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.