Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Remont budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5"


OR-A 341/11/2008 Leszno, dnia 25 lipca 2008 roku


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot: Przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”


1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta:
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe „STANDARD” Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Jagiełły32
Cena ofertowa: 772 830,68 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia w/w Wykonawcy, który spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zaproponowana cena ofertowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.


Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-07-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.