Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu na wykonanie zam??wienia publicznego p.n. ??Przebudowa ul. Styki w Lesznie wraz z budow? o??wietlenia ulicznego?.


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ul. Styki w Lesznie wraz z budową oświetlenia ulicznego”.
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

Lp. Firma

Oferowana kwota (brutto)

Punktacja – kryterium cena
1 Konsorcjum :
1. Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Energetyków 4, 64-100 Leszno – Lider
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAT Marian Rzepecki ; 64-120 Krzemieniewo , Garzyn ul. Kwiatowa 7
807.677,98 zł

98,9

2

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.,
Ul. Bema 33, 64-100 Leszno

798.800,13 zł

100
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.,
Ul. Bema 33, 64-100 Leszno

z ceną ofertową 798.800,13 zł brutto,

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-07-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.