Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - stra??nik miejski - aplikant w Stra??y Miejskiej. Wa??ne do 22.08.2008

Numer dokumentu: 21/2008
Rok: 2008

URZĄD MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

 

STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1)    obywatelstwo polskie,

2)    wykształcenie średnie lub wyższe,

3)    ukończone 21 lat,

4)    korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność sądowa,

5)    nienaganna opinia,

6)    uregulowany stosunek do służby wojskowej,

7)    prawo jazdy kategorii B,

8)    nienaganny stan zdrowia oraz sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

9)    stałe zamieszkiwanie na terenie miasta Leszna.

 

2. Wymagania pożądane:

1)    preferowany wiek do 30 lat,

2)    znajomość topografii Leszna,

3)    ukończony kurs pierwszej pomocy,

4)    licencja ochrony,

5)    umiejętność obsługi komputera,

6)    pożądane cechy osobowe: uczciwość, sumienność, odporność na stres, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

 

3. Wymagane dokumenty:

1)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),

2)    list motywacyjny,

3)    życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4)    kserokopia dowodu osobistego oraz kserokopia książeczki wojskowej potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

5)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

6)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),

7)    oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),

8)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, w tym prawa jazdy.

 

Szczegółowy opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia) lub w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej, II piętro, pok. 36.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – strażnik miejski w terminie do dnia 22 sierpnia 2008 r. do godz. 15.30.

Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

 

 


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

 Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2008-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-07-14 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.