Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu na wykonanie zam??wienia publicznego p.n. ??Modernizacja ??cie??ki rowerowej wzd??u?? ul. G??rowskiej w Lesznie?.


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Górowskiej w Lesznie”.
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty : 

Lp. Firma Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1 Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o,
ul. Energetyków 4, 64-100 Leszno
199.459,75 zł 100
2 Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.,
Ul. Bema 33, 64-100 Leszno
211.554,10 zł 94,28


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o,
64-100 Leszno, ul. Energetyków 4,
z ceną ofertową 199.459,75 zł brutto,

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.