Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu przetargowym pn. Budowa odcink??w ulic: Spacerowej, Okr???nej i 1 Maja w Lesznie wraz z kanalizacj? deszczow?


Urząd Miasta Leszna

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji  zawiadamia, że złożono 1 ofertę na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy odcinków ulic: Spacerowej, Okrężnej i 1 Maja w Lesznie wraz z kanalizacją deszczową.”


Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonej oferty wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

Firma

Oferowana kwota (brutto)

Punktacja - kryterium cena

1

Przedsiebiorstwo Transportowo - Spedycyjno - Handlowe PRA-MAS Sp. z o.o.

ul. Świeciechowska 154, 64-100 Leszno

1.500.190,51 zł

 100W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjno – Handlowego „PRA-MAS” Sp. z o.o. z ceną ofertową 1.500.190,51 zł brutto,

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.