Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - samodzielny referent - Szko??a Podstawowa nr 5


Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

w Lesznie ul. Gronowska 45

ogłasza nabór na wolne stanowisko

samodzielnego referenta1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum średnie,

- perfekcyjna znajomość pracy z komputerem,

- niekaralność,2. Wymagania pożądane:

- kreatywność, komunikatywność, operatywność ,

- umiejętność pracy w zespole,3. Zakres wykonywanych zadań:

- prowadzenie sekretariatu szkoły w tym:

. prowadzenie dokumentacji szkoły,

. prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów,

. obsługa faksu, ksera,

Do podania załączyć CV.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28. 07. 2008 r.Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. pracownikach samorządowych /Dz .U. z 2001 r. ,Nr 142, poz.1593 ze zm./

INFORMACJE : sekretariat szkoły w godz. od 9 oo - 14 oo

telefon : ( 65) 527-12-20 lub pocztą na adres szkoły z dopiskiem:

"Dotyczy naboru",

do dnia 28.07.2008 r.Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP-u Urzędu Miasta Leszna( www.bip.leszno.pl) Dokumenty nie spełniające wymaganych kryteriów zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją.


Autor informacji: Magdalena Koz??owska
Informację wprowadził: 44
Opublikowany dnia: 2008-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.