Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji cz???ci widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia 68


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie


zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji części widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia 68.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

„BUDMAR” Spółka Cywilna
Mariola Adamska, Andrzej Adamski
64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 12A


Cena oferty najkorzystniejszej 179.950,00 zł. z podatkiem VAT
(słownie : sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych)

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu, nie podlegająca odrzuceniu

W postępowaniu złożono 1 ofertę:

Nr oferty

WYKONAWCA

Cena oferty

Z podatkiem VAT

Podlega / nie podlega odrzuceniu

Przyznane punkty w kryterium wyboru cena - 100 %

1

„BUDMAR” Spółka Cywilna

Mariola Adamska, Andrzej Adamski

64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 12A

179.950,00 zł

Nie podlega odrzuceniu

100,0 pkt


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.