Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostaw? oraz instalacj? i uruchomienie urz?dze?? rejestruj?cych obraz i d??wi?k w hali sportowo widowiskowej TRAPEZ w Lesznie przy ul. Zygmunta Starego 1Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie


zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz instalację i uruchomienie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w hali sportowo-widowiskowej TRAPEZ w Lesznie przy ul. Zygmunta Starego 1

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

VIGILAX s.c.
Systemy Alarmowe
Dominik Kufliński, Teresa Kuflińska
ul. Armii Krajowej 20/5
67 - 200 Głogów


Cena oferty najkorzystniejszej 99.500,00 zł. z podatkiem VAT
(słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych)

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierająca najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, uzyskała najwięcej punktów w kryterium wyboru cena.

Zostały złożone 3 oferty:

Nr oferty

WYKONAWCA

Cena oferty

Z podatkiem VAT

Podlega / nie podlega odrzuceniu

Przyznane punkty

w kryterium wyboru cena - 100 %

1

VIGILAX S.C. Systemy Alarmowe Dominik Kufliński, Teresa Kuflińska

ul. Armii Krajowej  20/5, 67-200 Głogów

99.500,00 zł

Nie podlega odrzuceniu

100,0 pkt

2

Arkadiusz Ciesielski

CERBER ALARMY, 64-100 Leszno, ul. Daszyńskiego 3

99.149,12 zł

 Podlega odrzuceniu

-

3

„ELJOT” Electronic, Usługi Projektowe, Instalacje Lech Jędrzejczak

ul. Osiedle Pomorskie  2B/20, 65-548  Zielona Góra

113.840,90 zł

Nie podlega odrzuceniu

87,4 pkt


Z postępowania wykluczono wykonawcę:


Arkadiusz Ciesielski CERBER ALARMY z siedzibą 64-100 Leszno, ul. Daszyńskiego 3.


Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie złożył dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą - art.24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.