Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budow? nawierzchni parkingu i ci?g??w pieszych przy cmentarzu komunalnym w Lesznie, przy ul Osieckiej.Urząd Miasta Leszna


Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA – MAS” Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154


Cena oferty najkorzystniejszej: 496.776,98 zł z podatkiem VAT


Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

lp.

Firma

oferowana cena brutto

punktacja w kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela ,64-030 Śmigiel, ul. Wodna 16

790.591,96

62,8

2

DROGBUD  Sp.  z  o.o., Gutowo Wielkie 12,  62-302 Węgierki

850.794,10

58,4

3

Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych „ADAM” Sp. z o.o. i P.P.H.U. „PERFEKT” S. C. ,64-100 Leszno, ul. Sosnowa  5

637.793,43

77,9

4

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-

Handlowe „PRA-MAS” Sp.  z o.o., 64-100 Leszno,  ul. Święciechowska  154

496.776,98

100,0

5

Regionalne Konsorcjum Budowlane „MI-MA” Artur Michalski, Tadeusz Michalski, Jacek Malepszy, 64-100 Leszno, ul. Szczepanowskiego 25

511.428,88

97,1

6

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.,  64-100 Leszno, ul. Bema  33

568.118,32

87,4

7

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „DROGTRANS” Andrzej Paradowski, 56-200 Góra,  ul. Witosa  8

543.518,24

91,4


Wszystkie oferty złożone w postępowaniu uznano za ważne.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.