Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont pomieszcze?? zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Lesznie, ul. Gronowska?.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na „ Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Lesznie, ul. Gronowska”.


ZO-3410-8/08 Leszno, 27.06.2008 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Lesznie, ul. Gronowska”.

1. Zamawiający Zespól Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
• Oferta nr 1 – Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Grobelny
64-100 Leszno, ul. Findera 7
Cena ofertowa – 157.380,00 zł. brutto
2. Oferta została złożona prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Oferta nr 1 otrzymała 100 pkt - najniższa cena


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Grobelny, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2008-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.