Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy nawierzchni utwardzonej wraz z wyposa??eniem technicznym w ulicach: ??niwnej (na odcinku od ul. Dzia??kowej do rowu), J?czmiennej (na odcinku od ul. ??niwnej do Siewnej) i ul. S??onecznikowej (na odcinku od ul. Dzia??kowej do J?czmiennej) w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz.721
ze zmianami) i art. 61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 16 czerwca 2008 r. wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, dotyczące inwestycji polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z wyposażeniem technicznym w ulicach: Żniwnej (na odcinku od ul. Działkowej do rowu), Jęczmiennej (na odcinku od ul. Żniwnej do Siewnej) i ul. Słonecznikowej (na odcinku od ul. Działkowej do Jęczmiennej) w Lesznie.
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208 w godz. 730 – 1530 a pon. godz. 730 -1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.