Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu o cen? nw wykonanie, dostaw? i monta?? mebli w wybranych pomieszczeniach Urz?du Miasta Leszna


OR-A 341/10/2008 Leszno, dnia 4 czerwca 2008 roku


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot: Zapytania o cenę na wykonanie, dostawę i montaż mebli w wybranych pomieszczeniach Urzędu Miasta Leszna.

Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu złożono następujące oferty
Oferta Nr 1 – DOMMAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marek Krause, 64-130 Rydzyna, Dąbcze, ul. Jesionowa 13
Cena ofertowa: 50 482,38 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 2 – Kompleksowe Wyposażenie Biur Ryszard Lorych, 64-100 Leszno, ul. Okrężna 10
Cena ofertowa: 58 047,60 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w SIWZ.
2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena, wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 1 – 100 pkt – najniższa cena

Oferta Nr 2 – 86,96 pkt, obliczone zgodnie ze wzorem:
50 482,38
58 047,60 x 100 = 86,96

Do realizacji zamówienia wybrany został Wykonawca PPHU DOMMAR Marek Krause, który spełnił wszystkie warunki określone w SIWZ, zaproponował wykonanie zamówienia za najniższą cenę oraz otrzymał największą ilość punktów


Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.