Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot.: ?? budowy nawierzchni utwardzonej wraz z wyposa??eniem technicznym w ulicy Chocimskiej (odcinek od zabudowy szeregowej do ul. Jeziorkowskiej) w Lesznie. ?? budowy nawierzchni utwardzonej wraz z wyposa??eniem technicznym w ulicy Dzia??kowej i ul. ??niwnej na odcinku od ul. Pilot??w do Dzia??kowej w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz.721 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 2 czerwca 2008 r. wydane zostały decyzje o ustaleniu lokalizacji dróg, kończące postępowanie w sprawie inwestycji polegających na:
• budowie nawierzchni utwardzonej wraz z wyposażeniem technicznym w ulicy Chocimskiej (odcinek od zabudowy szeregowej do ul. Jeziorkowskiej) w Lesznie.
• budowie nawierzchni utwardzonej wraz z wyposażeniem technicznym w ulicy Działkowej i ul. Żniwnej na odcinku od ul. Pilotów do Działkowej w Lesznie.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pokój 208, w godz. 7.30 - 15.30.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.