Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla budowy linii kablowej o??wietlenia ulicznego wraz ze s??upami i oprawami w ul. Narutowicza na odcinku od Opali??skich do Intermarche w LesznieUrząd Miasta Leszna

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami w ul. Narutowicza na odcinku od Opalińskich do Intermarche w Lesznie”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp. Firma Oferowana kwota (brutto) Punktacja - kryterum cena
1 Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski, ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno 145.980,95 zł 100
2 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe WAT Marian Rzepecki, Garzyn, ul. Kwiatowa 7, 64-120 Krzemieniewo 148.823,44 zł 98,09
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę złożoną przez Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno z ceną ofertową w wysokości 145 980,95 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, jest ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlega odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-05-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.