Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Lesznie przy ul. Gronowskiej 101Urząd Miasta Leszna

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że po orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej i dokonaniu czynności ponownego badania i oceny ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Lesznie przy ul. Gronowskiej 101” pozostało do badania i oceny 5 ofert w tym 2 ważne.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie ocen złożonych ofert ważnych wraz z przyznaną punktacją:
Lp. Firma Oferowana kwota ( brutto) Punktacja - kryterium cena
1 Firma TOMBUD Tomasz Kurpisz, ul. Żytnia 21, 64-100 Leszno 1.322.078,40 zł 87,34
2 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Projektowe STANDARD Sp. zo.o., ul. Wł. Jagiełły 32, 64-100 Leszno 1.154.738,78 zł 100W wyniku rozstrzygnięć przetargowych komisja Przetargowa postanowiła:
1. Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Inwestycyjno – Projektowego „STANDARD” Sp. z o.o. ul. Wł. Jagiełły 32, 64-100 Leszno z ceną ofertową w wysokości 1 154 738,78 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, jest ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlega odrzuceniu.

2. Odrzucić ofertę Dudkowiak Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka Jawna Stanisław Dudkowiak, Ewa Dudkowiak, ul. Borowikowa 14, 64-100 Leszno na podstawie art. 89 pkt. 1. ust.6) Ustawy Prawo zamówień publicznych.


3. Odrzucić ofertę złożoną przez EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o., ul. Święciechowska 37, 64-100 Leszno na podstawie art. 89 pkt. 1. ust.6) Ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Odrzucić ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Relalizacji Budownictwa „PARTNER” Spółka z o.o., ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno na podstawie art. 89 pkt. 1. ust.6) Ustawy Prawo zamówień Publicznych.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-05-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.