Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla budowy ul. Dubois i ul. Che??mo??skiego w Lesznie


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006r. Dz.U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 5 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „budowy ul. Dubois i Chełmońskiego w Lesznie”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

Firma

Oferowana kwota (brutto)

Punktacja - kryterium cena

1.

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych "ADAM" Sp. z o.o., P.P.H.U. "PERFEKT Sp. C., ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno

1 261 372,04 zł

89,31

2.

Regionalne Konsorcjum Budowlane MI-MA Artur Michalski, Tadeusz Michalski i Jacek Malepszy, ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno

1 165 891,29 zł

-----

3.

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

1 126 519,55 zł

100

4.

Konsorcjum: Firma ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe, Transport - WIODĄCY, ul. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno oraz Instal Perfekt Paweł Kaczmarek, ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno

844 486,53 zł

-----

5.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe "PRA-MAS" Sp. z o.o., ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno

1 127 831,59 zł

99,88


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową 1 126 519,55 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2. Wykluczyć ofertę Regionalnego Konsorcjum Budowlanego MI-MA Artur Michalski, Tadeusz Michalski i Jacek Malepszy z siedzibą w Lesznie przy ul. Szczepanowskiego 25 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucić w/w ofertę na podstawie art.24 ust.4.

3. Wykluczyć ofertę Konsorcjum: Firmy ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe, Transport – WIODĄCY z siedzibą w Lesznie przy ul. Krzyckiego 27 oraz firmy Instal Perfekt Paweł Kaczmarek z siedzibą w Lesznie przy ul.Modrzewiowa 29 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucić w/w ofertę na podstawie art.24 ust.4 oraz art.89 ust.1 pkt 1, 6 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 78 §1 Kodeksu Cywilnego.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2008-05-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.