Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont elewacji budynku g????wnego w Zespole Szk???? Og??lnokszta??c?cych nr 1 w Lesznie, ul. Kurpi??skiego?.


ZO-3410-3/08 Leszno, 14.05.2008 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont elewacji budynku głównego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lesznie, ul. Kurpińskiego”.

1. Zamawiający Zespól Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
• Oferta nr 1 – Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków „ARCHITEKTON” Leszek Pelian, Leszek Link, Spółka Jawna, 67-200 Głogów, Rynek 4a
Cena ofertowa – 180.671,75 zł. brutto
• Oferta nr 2 – Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik, 64-100 Leszno, ul. Łanowa 5
Cena ofertowa – 91.724,93 zł. brutto

W/w oferty złożono prawidłowo.
2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 2 otrzymała 100 pkt - najniższa cena
Oferta nr 1

91.724,93 x 100 = 50,77 pkt
180.671,75


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy „ARTSTONE” Jarosław Bokś, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2008-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.