Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont schod??w zewn?trznych do sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie, ul. Rejtana?.


ZO-3410-3/08 Leszno, 14.05.2008 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont schodów zewnętrznych do sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie, ul. Rejtana”.

1. Zamawiający Zespól Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
• Oferta nr 1 – „WIBUD” Sp. z o.o. 34-440 Kluszkowce, ul. Karpacka 1
Cena ofertowa – 181.503,01 zł. brutto
• Oferta nr 2 – „ARTSTONE” Jarosław Bokś, 64-100 Leszno, ul. Pankiewicza 4
Cena ofertowa – 92.422,00 zł. brutto
• Oferta nr 3 – Zakłads Ogólnobudowlany Robert Hryniszak, 64-100 Leszno, ul.. Obrońców Lwowa 4
Cena ofertowa – 107.889,10 zł. brutto
• Oferta nr 4 - Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Grobelny, 64-100 Leszno, ul. Findera 7
Cena ofertowa – 94.384,40 zł. brutto.
W/w oferty złożono prawidłowo.
2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 2 otrzymała 100 pkt - najniższa cena
Oferta nr 1
92.422,00 x 100 = 50,92 pkt
181.503,01
Oferta nr 3
92.422,00 x 100 = 85,66 pkt
107.889,10

Oferta nr 4
92.422,00 x 100 = 97,92 pkt
94.384,40


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy „ARTSTONE” Jarosław Bokś, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2008-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.