Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Budow? boisk sportowych ze sztuczn? nawierzchni? przy Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie, ul. Rumu??ska?.


ZO-3410-2/08 Leszno, 14.05.2008 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Budowę boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie, ul. Rumuńska”.

1. Zamawiający Zespól Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
• Oferta nr 1 - InterHall Sp z o.o., 40-172 Katowice, ul. Grabowa 2
Cena ofertowa 881.513,62 zł. brutto
• Oferta nr 2 - UNIPOL Sp. z o.o., 71-795 Szczecin, ul. Duńska 73
Cena ofertowa – 922.770,55 zł. brutto
• Oferta nr 3 - PANPRO SPORT S. C. Budowa Obiektów Sportowych, Paweł Prokopczuk, Marek Markowski, 01-520 Warszawa, ul. Krajewskiego 2a/71
Cena ofertowa – 698.477,27 zł. brutto
• Oferta nr 4 - FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, 83-307 Kiełpino, ul. Kolejowa 4
Cena ofertowa – 839.335,82 zł. brutto
• Oferta nr 5 -AK-BUD KURANT Spółka Jawna,60-178 Poznań, ul.Ścinawska 24
Cena ofertowa – 891.197,01 zł. brutto
• Oferta nr 6 - MEDIA STADION Sp. z o.o., 71-010 Szczecin, ul. Białowieska 2
Cena ofertowa – 853.504,48 zł. brutto
• Oferta nr 7 - MASTERS Sp. z o.o., 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 21
Cena ofertowa – 1.044.218,51 zł. brutto
• Oferta nr 8 - HEMET Sp. z o.o., 65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23A
Cena ofertowa – 775.739,66 zł. brutto
• Oferta nr 9 - PANORAMA II Sp. z o.o., 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73
Cena ofertowa – 872.499,15 zł. brutto
• Oferta nr 10 - TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna, 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38
Cena ofertowa – 870.398,92 zł. brutto
• Oferta nr 11 - POLCOUR Spółka Akcyjna, 01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7
Cena ofertowa – 986.034,83 zł. brutto
• Oferta nr 12 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe, Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski, 64-100 Leszno, ul. Szczepanowskiego 25
Cena ofertowa – 708.441,60 zł. brutto
• Oferta nr 13 - Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska, 64 -100 Leszno, ul. Wilkońskiego 18
Cena ofertowa – 777.937,82 zł. brutto
2. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) oferta firmy PANORAMA II Sp. z o.o. z Gdyni została wykluczona z uwagi na to, że oferent wezwany został do złożenia wyjaśnień do oferty w w/w postępowaniu przetargowym dot. rodzaju (marki) trawy oferowanej do realizacji niniejszego zamówienia, jednak wyjaśnienia takowe nie wpłynęły do Zamawiającego do dnia wyznaczonego w wezwaniu tj. 09 maja 2008 r. i na podstawie art.89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca tę ofertę.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany z pozostałych ofert, które zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 3 otrzymała 100 pkt - najniższa cena
Oferta nr 1
698 477,27 x 100 = 79,24 pkt
881 513,62
Oferta nr 2
698 477,27 x 100 = 75,69 pkt
922 770,55

Oferta nr 4
698 477,27 x 100 = 83,22 pkt
839 335,82
Oferta nr 5
698 477,27 x 100 = 78,38 pkt
891 197,01
Oferta nr 6
698 477,27 x 100 = 81,84 pkt
853 504,48
Oferta nr 7
698 477,27 x 100 = 66,89 pkt
1 044 218,51
Oferta nr 8
698 477,27 x 100 = 90,04 pkt
775 739,66
Oferta nr 10
698 477,27 x 100 = 80,25 pkt
870 398,92
Oferta nr 11
698 477,27 x 100 = 70,84 pkt
986 034,83
Oferta nr 12
698 477,27 x 100 = 98,59 pkt
708 441,60
Oferta nr 13
698 477,27 x 100 = 89,79 pkt
777 937,82


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy PANPRO SPORT S.C. Budowa Obiektów Sportowych Paweł Prokopczuk, Marek Markowski z Warszawy, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2008-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.