Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy odcink??w sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej w ul. ?owieckiej w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z CZ E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 maja 2008 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Łowieckiej w Lesznie.
Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.