Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego publicznego na ??Odnow? oznakowania poziomego dr??g i ulic miasta Leszna w 2008 roku?


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odnowę oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2008 roku”

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

Lp  Firma  Oferowana kwota porównywalna (brutto) Punktacja – kryterium cena 
VOBEMA POLSKA Sp. z o.o.
64-920 Piła ul. Żabia  
274.500,00 zł    66,4
 2  DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański
60-318 Poznań ul. Byczyńska 4a
 182.239,00 zł  100Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Byczyńskiej 4a z ofertową ceną porównywalną 182.239,00 zł brutto,
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.

 

 

 


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.