Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn zako??czonej szafk? kablow? w ul. Kresowej w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że dnia 23.04.2008 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn zakończonej szafką kablową w ul. Kresowej w Lesznie.

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Leszno, ul. Grunwaldzka 128Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.