Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najorzystniejszej oferty w post?powaniu przetargowym pn.: Budowa ulicy Drzyma??y w Lesznie na odcinku od ul. Grochowiaka do ul. Okrzei


Urząd Miasta Leszna
informuje, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy ulicy Drzymały w Lesznie na odcinku od ul. Grochowiaka do ul. Okrzei”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

Firma

Oferowana kwota (brutto)

Punktacja - kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe PRA - MAS Sp. z o.o., ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno

372.960,10 zł

-------

2

Firma ŻAK Roboty Drogowo Mostowe, Transport, ul. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno

409.559,37 zł

-------

3

Przedsiebiorstwo Dróg i ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

387.376,84 zł

100W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową 387.376,84 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była jedyną ofertą która nie podlegała odrzuceniu.

2. Wykluczyć ofertę Firmy ŻAK Roboty Drogowo Mostowe, Transport z siedzibą w Lesznie przy ul. Krzyckiego 27 na podstawie:

- art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z nie uzupełnieniem oświadczenia, o którym mowa rozdz.. 9 pkt. 1 ppkt. 16 siwz
- art. 24.ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 45 ust.1 pkt. 3 i zapisami rozdz. 12 pkt. 6 i 7 siwz – wg wykazów bankowych wadium wpłynęło w dniu 04.04.2008 na konto Urzędu Miasta o godz. 09:02 tj. po upływie terminu składania ofert.

W związku z powyższym zaszły przesłanki by odrzucić w/w ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Wykluczyć ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo Spedycyjno Handlowego PRA - MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154 na podstawie
- art. 24.ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 45 ust.1 pkt. 3 i zapisami rozdz. 12 pkt. 6 i 7 siwz – wg wykazów bankowych wadium wpłynęło w dniu 04.04.2008 na konto Urzędu Miasta o godz. 14:59 tj. po upływie terminu składania ofert.

W związku z powyższym Komisja postanowiła odrzucić w/w ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.