Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont elewacji i malowanie klatki schodowej w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Lipowej 32?


OR-A 341/8/2008 Leszno, dnia 3 kwietnia 2008 rokuINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot: Przetargu nieograniczonego na „Remont elewacji i malowanie klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Lipowej 32”


1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1 – DOM – MAX Andżelika Jankowiak, Nowa Wieś 71, 64-130 Rydzyna
Cena ofertowa: 23 322,48 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 2 – Zakład Ogólnobudowlany Hryniszak Robert, 64-100 Leszno, ul. Obrońców Lwowa 4
Cena ofertowa: 18 401,38 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 3 – Zakład Malarsko – Tapeciarski Stanisław Kasperski, Bucz ul. Kasztanowa 104, 64-234 Przemęt
Cena ofertowa: 19 331,14 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Budowlane PK-BUD Krzysztof Puślecki, 64-100 Leszno, ul.Niepodległości 35
Cena ofertowa: 21 350 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 5 – Usługi Budowlane i Transportowe Kalbarczyk Władysław, 64-100 Leszno, ul.Święciechowska 21A
Cena ofertowa: 19 469,44 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 2 otrzymała 100 pkt – najniższa cena

Oferta Nr 1
18 401,38
23 322,48 x 100 = 78,90 pkt

Oferta Nr 3
18 401,38
19 331,14 x 100 = 95,19 pkt

Oferta Nr 4
18 401,38
21 350 x 100 = 86,19 pkt

Oferta Nr 5
18 401,38
19 469,44 x 100 = 94,51 pkt

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany Hryniszak Robert, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.