Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu na wykonanie zam??wienia publicznego p.n. ??Pe??nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie rob??t bran??y drogowej na zadaniu p.n. Przebudowa skrzy??owania ul. K?kolewskiej z ul. Unii Europejskiej i ul. Osieck? w Lesznie na skrzy??owanie typu ma??e rondo?


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży drogowej na zadaniu p.n. Przebudowa skrzyżowania ul. Kąkolewskiej z ul. Unii Europejskiej i ul. Osiecką w Lesznie na skrzyżowanie typu małe rondo”


W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :L.p

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja

(kryterium cena)

1

LAFRENTZ POLSKA SP. Z O.O.
ul. Zbąszyńska 29
60-359 Poznań

21.960,00 zł

100

2

TEBODIN-SAP-PROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O.
ul. Nieszawska 1
61-021 Poznań

115.900,00 zł

18,95

3

Usługi Projektowe inż Eugeniusz Ławniczak
Ul. 1 Maja 28
64-100 Leszno

51.000,00 zł

43,06
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:


· LAFRENTZ POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zbąszyńskiej 29 z ceną ofertową 21.960,00 zł brutto,Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.