Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu na wykonanie zam??wienia publicznego p.n. ??Przebudowa skrzy??owania ul. K?kolewskiej z ul. Unii Europejskiej i Osieck? w Lesznie na skrzy??owanie typu ma??e rondo?.


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę skrzyżowania ul. Kąkolewskiej z ul. Unii Europejskiej i Osiecką w Lesznie na skrzyżowanie typu małe rondo”.

 

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

 

L.P.

Firma

Oferowana kwota brutto

Punktacja-kryterium cena

1

Konsorcjum Przedsiębiorstwa Drogowego DROGBUD OSTRÓW Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Drogowego DROGBUD GOSTYŃ Sp. z o.o.

i Leszczyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Grabonóg 69b

63-800 Gostyń

4.092.584,26 zł

91,92

2

Konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. i PTSH PRAMAS Sp. z o.o.

ul. Poznańska 42

64-300 Nowy Tomyśl

4.509,229,22 zł

83,43

3

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

Ul. Bema 33

64-100 Leszno

3.761.881,89 zł

100

 

 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

·        Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową  3.761.881,89 zł brutto,

 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

 

 


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.