Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci gazowej ??redniego ci??nienia w ul. Przejezdnej w Lesznie dla zasilenia budownictwa mieszkalnego.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że dnia 1.04.2008 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Przejezdnej w Lesznie dla zasilenia budownictwa mieszkalnego.

Inwestor: Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.o. - Poznań
Centrum Eksploatacji Sieci Leszno,ul. Przemysłowa 12
Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy
Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.