Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu pn.:Budowa ???cznika pomi?dzy budynkami dydaktycznymi Zespo??u Szk???? Technicznych w Lesznie


Urząd Miasta Leszna


zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Budowę łącznika pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie”.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna
Tadeusz i Artur Michalski
Ul. Szczepanowskiego 25
64-100 Leszno

Cena oferty: 745 613,99 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Oferta z najniższą ceną, uzyskała największą ilość punktów w kryterium wyboru cena


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.