Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o podj?ciu uchwa??y o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wilkowickiej, Pozna??skiej, Fabrycznej, Zacisze i tor??w kolejowych w Lesznie.

Numer dokumentu: AP.7322/113
Rok: 2008

Leszno, 11 kwiecień 2008r.


Ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Leszna Uchwały Nr XX/224/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów kolejowych w Lesznie. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, w terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.