Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY przetargu nieograniczonego na ??Roboty malarskie w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Karasia 15?


OR-A 341/6/2008 Leszno, dnia 7 kwietnia 2008 roku


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot: Przetargu nieograniczonego na „Roboty malarskie w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15”


1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
Oferta Nr 1 – Zakład Malarsko – Tapeciarski Stanisław Kasperski, Bucz ul. Kasztanowa 104, 64-234 Przemęt.
Cena ofertowa: 41 428,11 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 2 – Usługi Budowlane i Transportowe Władysław Kalbarczyk, 64-100 Leszno, ul. Święciechowska 21a
Cena ofertowa: 52 202,79 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 1 otrzymała 100 pkt – najniższa cena

Oferta Nr 2
41 428,11
52 202,79 x 100 = 79,36 pkt

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Zakład Malarsko – Tapeciarski Stanisław Kasperski, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.
Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.