Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w Przetargu nieograniczonym na ??Wymian? posadzek na wyk??adzin? pod??ogow? PCV (obiektow?) i dywanow? w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Karasia 15?


OR-A 341/7/2008 Leszno, dnia 7 kwietnia 2008 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot: Przetargu nieograniczonego na „Wymianę posadzek na wykładzinę podłogową PCV (obiektową) i dywanową w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15”

1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące oferty
Oferta Nr 1 – PHU FOX Jolanta Marcinowska, 62-004 Czerwonak, Kicin ul. Działkowa 8
Cena ofertowa: 32 936,62 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta nr 2 – Usługi Remontowo – Budowlane MAXON Mariusz Zbierski, 62-510 Konin, ul. Torowa 2M
Cena ofertowa: 31 759,29 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta Nr 3 – Usługi Budowlane i Transportowe Władysław Kalbarczyk, 64-100 Leszno, ul. Święciechowska 21a
Cena ofertowa: 30 667,32 zł brutto
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 3 otrzymała 100 pkt – najniższa cena

Oferta Nr 1
30 667,32
32 936,62 x 100 = 93,11 pkt

Oferta Nr 2
30 667,32
31 759,29 x 100 = 96,56 pkt

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy Usługi Budowlane i Transportowe Władysław Kalbarczyk, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.
Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.