Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu przetargowym pn.:Budowa ul. Orzeszkowej w Lesznie wraz z przebudow? kanalizacji deszczowej


Urząd Miasta Leszna

informuje, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy ul. Orzeszkowej w Lesznie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp. Firma Oferowana kwota (brutto) Punktacja- kryterium cena
1 Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno 340.104,55 zł 97,50
2 Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe PRA - MAS, ul. Świeciechowska 154 , 64-100 Leszno 331.586,70 zł 100W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Spedycyjno Handlowo Transportowego PRA - MAS Sp. z o.o. z ceną ofertową 331.586,70 zł brutto


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.