Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy nawierzchni utwardzonej w ul. B.Chrobrego, jako drogi kl. lokalnej na odcinku od ul. Niepodleg??o??ci do Al. Jana Paw??a II w Lesznie z chodnikami, miejscami postojowo- parkingowymi po stronie wschodniej ulicy wraz z wyposa??eniem technicznym w obr?bie pasa drogowego .

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Leszna
Stosownie do art. 7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.721 ze zmianami ) zawiadamiam, że dnia 1 kwietnia 2008 r. wy-dana została decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi, kończąca postępowanie admini-stracyjne w sprawie inwestycji polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej w ul. B.Chrobrego, jako drogi kl. lokalnej na odcinku od ul. Niepodległości do Al. Jana Pawła II w Lesznie z chodnikami, miejscami postojowo- parkingowymi po stronie wschodniej ulicy wraz z wyposażeniem technicznym w obrębie pasa drogowego .


Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa - Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II Nr 21, pok. 208 w godz. 7,30 - 15,30.
Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.