Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZYJ?CIE INFORMACJI O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI

od wytwórcy odpadów, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne

 

Podstawa  prawna :

 1. Art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3–6 i 9 oraz art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zmianami)
 2. Art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

 

Wymagane  dokumenty :

 1. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, powinna zawierać:

  1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania;
   w przypadku, gdy określenie w informacji rodzaju odpadów nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, organ może wezwać do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
  3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów oraz ich rodzaju.

Informacja powinna być złożona w trzech egzemplarzach

 1. Załączniki do informacji:

  1. kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wytwórca odpadów jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wytwórca odpadów posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady.

 

Opłaty :

 

Przyjęcie  informacji  nie  podlega  opłacie  skarbowej.

 

 

 

 

Uwagi:

 1. Informacja powinna być złożona na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi.
 2. Złożenie informacji nie dotyczy:
  1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych - przedmiotową decyzję wydaje Wojewoda Wielkopolski,
  2. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe,
  3. przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe, realizowanego na terenach innych niż wymienione w w/w pkt. a.

W przypadkach b i c przedmiotową decyzję wydaje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

Jednostka  odpowiedzialna :

 

Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska

ul. Wałowa  5, pokój  nr  21, tel. (65) 529 82 31

Osoba odpowiedzialna - Jan Wójcik

 

 

 


Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: 54
Opublikowany dnia: 2008-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-06
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-04-03 wprowadzona przez: 39
  - wersja z dnia 2008-04-04 wprowadzona przez: 39
  - wersja z dnia 2011-04-04 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.