Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy wiaduktu drogowego nad przejazdem kolejowym w ul. Wilkowickiej w Lesznie, wraz z wyposa??eniem technicznym oraz podzia??em dzia??ek o nr ewid.: 81/23, 81/28, 81/1 - ark.m. 102; nr 489/90, 489/91, 489/86 ?? ark.m. 117; nr 127/7, 131/1, 334/1 ?? ark.m. 105.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz.721
ze zmianami) i art. 61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 21 marca 2008 r. wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, dotyczące inwestycji polegającej na budowie wiaduktu drogowego nad przejazdem kolejowym w ul. Wilkowickiej w Lesznie, wraz z wyposażeniem technicznym oraz podziałem działek o nr ewid.: 81/23, 81/28, 81/1 - ark.m. 102; nr 489/90, 489/91, 489/86 – ark.m. 117; nr 127/7, 131/1, 334/1 – ark.m. 105.
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 206 w godz. 730 – 1530 a pon. godz. 730 -1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.


Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.