Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci gazowej ??redniego ci??nienia w Lesznie, ul. Krzyckiego.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że dnia 27.03.2008 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Lesznie, ul. Krzyckiego dla zasilenia budynków mieszkalnych.

Inwestor:Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
ddział – Zakład Dystrybucji Gazu Poznań
Centrum Eksploatacji Sieci Leszno, ul. Przemysłowa 12

Prezydent Miasta
Tomasz Malepszy
Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.