Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy nawierzchni utwardzonej od ul. Powsta??c??w Wlkp. do ul. Boles??awa Prusa w Lesznie, wraz z infrastruktur? towarzysz?c?, zatwierdzaj?ca jednocze??nie podzia?? nieruchomo??ci na potrzeby drogi.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz.721 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 17 marca 2008 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi, kończąca postępowanie w sprawie inwestycji polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Bolesława Prusa w Lesznie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zatwierdzająca jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby drogi.

Podział dotyczy nieruchomości o nr ewid.: 17/17 (17/51, 17/52), 17/23 (17/53, 17/54), 17/35 (17/55, 17/56), 17/36 (17/57, 17/58), 17/37 (17/59, 17/60), 17/45 (17/61, 17/62), 18/4 (18/8, 18/9), 18/5 (18/10, 18/11) 18/6 (18/12, 18/13), 22/10 (22/11, 22/12) ark. mapy 94, zgodnie z projektem podziału działek przyjętym do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 22 stycznia 2008.

W wykazie zastosowano oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; tłustym drukiem oznaczono działki przeznaczone pod ww. inwestycję; działki w nawiasie niewytłuszczone pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Pozostałe nieruchomości objęte decyzją: 17/38, 17/18, 112 ark.m. 94 i 93;

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, AL. Jana Pawła II 21, pok 208, w godz. 7.30 - 15.30.
Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.