Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy nawierzchni utwardzonej w ul. Spacerowej, Okr???nej i 1 Maja w Lesznie, wraz z wyposa??eniem technicznym, zatwierdzaj?ca jednocze??nie podzia?? nieruchomo??ci na potrzeby drogi.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz.721 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 17 marca 2008 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi, kończąca postępowanie w sprawie inwestycji polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej w ul. Spacerowej, Okrężnej i 1 Maja w Lesznie, wraz z wyposażeniem technicznym, zatwierdzająca jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby drogi.

Podział dotyczy nieruchomości o nr ewid.: 405 (405/1, 405/2); 98/1 (98/13, 98/14), 98/7 (98/19, 98/20), 98/9 (98/17, 98/18), 98/12 (98/15, 98/16), 99 (99/1, 99/2), 100 (100/1, 100/2), 409 (409/1, 409/2), 106 (106/1, 106/2), 107 (107/1, 107/2), 393 (393/1, 393/2), 1024 (1024/1, 1024/2) ark. mapy 134, zgodnie z projektem podziału działek przyjętym do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 18 lutego 2008.

W wykazie zastosowano oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; tłustym drukiem oznaczono działki przeznaczone pod ww. inwestycję; działki w nawiasie niewytłuszczone pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Pozostałe nieruchomości objęte decyzją (przeznaczone pod inwestycję):
- działki prywatne istniejące: nr 69 ark.m 86; nr 395/3, 394/3, 392 i 98/2 ark.m. 134
- działki Skarbu Państwa, Miasta Leszna i Gminy: nr 34/8, 39/3, 70/1 i 54 ark.m. 86; nr 410,
400, 411/6, 390, 434/1, 108/5, 1205, 159, 314/3, 1132/1 ark.m. 134;

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pokój 208, w godz. 7.30 - 15.30.Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.