Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy nawierzchni utwardzonej wraz z wyposa??eniem technicznym w ulicy Jana Kazimierza w Lesznie (odcinek od ul. Wo??odyjowskiego do ul. Jagie????y).

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNAStosownie do art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz.721 ze zmianami) i art. 61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 14 marca 2008 r. wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, dotyczące inwestycji polegającej na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z wyposażeniem technicznym w ulicy Jana Kazimierza w Lesznie (odcinek od ul. Wołodyjowskiego do ul. Jagiełły).
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 206 w godz. 730 – 1530 a pon. godz. 730 -1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.