Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostaw? sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania do Urz?du Miasta Leszna: 1. Cz???? I ?? sprz?t komputerowy oraz oprogramowanie. 2. Cz???? II ?? zapora sieciowa (tzw. firewall) z instalacj? i wsparciem technicznym.


OR-A 341/4/2008 Leszno, dnia 14 marca 2008 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna”:
1. Część I – sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.
2. Część II – zapora sieciowa (tzw. firewall) z instalacją i wsparciem technicznym.

Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące oferty:
Oferta Nr 1 - TTi Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska Spółka Jawna, 43-316 Bielsko Biała, ul. Partyzantów 65A
Cena ofertowa: 180 011 zł brutto
Oferta na I część.

Oferta Nr 2 - ICOM Sp. z o.o., 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 51
Cena ofertowa: 190 320 zł brutto
Oferta na I część.

Oferta Nr 3 - Instytut Edukacji Komputerowej Alicja Bąk, 78-100 Kołobrzeg, ul. Obozowa 5
Cena ofertowa: 181 780 zł brutto
Oferta na I część

Oferta nr 4 - Alltech Spółka jawna, Z.Pająk, A. Pająk, 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33
Cena ofertowa: 208 382,10 zł brutto
Oferta na I część

Oferta Nr 5 - KOMTECH Piotr Martuszewski, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 39
Cena ofertowa: 198 141,42 zł brutto
Oferta na I część

Oferta N r 6 - NET SOLUTION Piotr Kaube, ul. Grochowiaka 9c, 64-100 Leszno
Cena ofertowa: 22 814 zł brutto
Jedyna złożona oferta na II część.

Oferta Nr 7 - LOGIN COMPUTER Bogna Han, 64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 27
Cena ofertowa: 165 871,20 zł brutto
Oferta na I część

Wszystkie oferty spełniły wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.


Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
a) W części I – Oferta Nr 7 otrzymała 100 pkt – najniższa cena

Oferta Nr 1
165 871,20
180 011 x 100 = 92,14 pkt

Oferta Nr 2
165 871,20
190 320 x 100 = 87,15 pkt

Oferta Nr 3
165 871,20
181 780 x 100 = 91,24 pkt

Oferta Nr 4
165 871,20
208 382,10 x 100 = 79,59 pkt

Oferta Nr 5
165 871,20
198 141,42 x 100 = 83,71 pkt

b) w części II – Oferta Nr 6 otrzymała 100 pkt – jedyna złożona oferta

3. Zamawiający postanowił udzielić zamówienia następującym wykonawcom:
- w zakresie części I – LOGIN COMPUTER Bogna Han z Leszna – wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproponował ofertę z najniższą ceną a tym samym uzyskał najwyższą ilość punktów
- w zakresie części II – NET SOLUTION Piotr Kaube z Leszna – jedyna złożona oferta, wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2008-03-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.