Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn zako??czonej szafk? kablow? w Lesznie, ul. Kresowa (dzia??ki nr 420/7, 414, 422/1, ark.114)

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 marca 2008 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn zakończonej szafką kablową w Lesznie, ul. Kresowa (działki nr 420/7, 414, 422/1, ark.114)
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208-209 w godz. 730 - 1530 a w pon. godz. 830 -1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem ENEA Operator Sp. z o.o. oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta

Tomasz MalepszyAutor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.