Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego na ??Wykonywanie remont??w cz?stkowych nawierzchni bitumicznych dr??g i ulic miasta Leszna w latach 2008-2010?


Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w latach 2008-2010”


W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

Lp.
Firma
Oferowana kwota porównywalna (brutto)
Punktacja – kryterium cena
  1.  
Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – GOSTYŃ Sp. z o.o.
Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń
95,20 zł
Oferta wykluczona na podstawie art. 24 ust 2. pkt 4 Pzp i odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp i
  1.  
Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o,
ul. Energetyków 4, 64-100 Leszno
122,24 zł
Oferta wykluczona na podstawie art. 24 ust 2. pkt 4 Pzp i odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp p i
  1.  
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.,
Ul. Bema 33, 64-100 Leszno
45,13 zł
100

 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ofertową ceną porównywalną 45,13 zł brutto,
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.
 
 
 

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.