Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego publicznego na ??Dostaw? znak??w drogowych pionowych oraz urz?dze?? bezpiecze??stwa ruchu drogowego na potrzeby Miejskiego Zarz?du Dr??g w Lesznie w latach 2008-2010?


 

Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie w latach 2008-2010”

 

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota porównywalna (brutto)

Punktacja – kryterium cena

  1.  

RESTAL Sp. z o.o.

45-838 Opole ul. Żerkowicka 1a

1305,16 zł

100

  1.  

RAWBUD RAWICZ Sp. z o.o.

63-900 Rawicz Masłowo ul. Śląska 88

1535,73 zł

84,99

  1.  

Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe BIG Sp. z o.o.

66-200 Świebodzin Ługów 18

2023,81 zł

64,49

  1.  

CZMUDA S.A.

11-041 Olsztyn ul. Sokola 6c

1625,95 zł

80,27

  1.  

GIERA Znaki Drogowe

11-042 Jonkowo k. Olsztyna ul. Lipowa 49a

1751,42 zł

74,52

  1.  

JD Inżynieria Ruchu

05-220 Zielonka ul. Sienkiewicza 45

3720,45 zł

35,08

  1.  

TIOMAN Grzegorz Kończalski

87-100 Toruń ul. Świętopełka 15/23

1610,83 zł

Oferta wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt  4 ustawy Pzp oraz odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp

  1.  

WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.

33-170 Tuchów ul. Tarnowska 48 

1705,40 zł

76,53

 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

RESTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Żerkowickiej 1a z ofertową ceną porównywalną 1305,16 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.

 

 


Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2008-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.