Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego publicznego na ??Wykonywanie rob??t zwi?zanych z bie???cym utrzymaniem nawierzchni gruntowych dr??g i ulic w mie??cie Lesznie w latach 2008-2010?Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni gruntowych dróg i ulic w mieście Lesznie w latach 2008-2010”
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty : 

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota porównywalna (brutto)

Punktacja – kryterium cena

  1.  

PPHU SPEC Remigiusz Nowacki

62-035 Kórnik Błażejewo ul. Mikołajczyka 65/1

305,00zł

8,40

  1.  

Zakład Remontowo-Handlowy BUD-HAMEX 62-035 Kórnik ul. Wojska Polskiego 18

290,00 zł

8,83

  1.  

Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno - Handlowe PRA - MAS Sp. z o.o., ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno

36,60 zł

Oferta wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp oraz odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp

  1.  

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

25,62 zł

100

  1.  

Roboty Drogowe, Transportowe i Melioracyjne

64-100 Leszno Ul. Serbska 3

41,00 zł

Oferta wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp oraz odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ofertową ceną porównywalną 25,62 zł brutto,

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.