Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego publicznego na ??Wykonywanie rob??t zwi?zanych z bie???cym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodnik??w z betonowych element??w prefabrykowanych na ulicach miasta Leszna w latach 2008-2010?

Data publikacji: 2008-03-03
Termin sk??adania ofert: 2008-01-29

Urząd Miasta Leszna zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników z betonowych elementów prefabrykowanych na ulicach miasta Leszna w latach 2008-2010”
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty :

Lp. Firma Oferowana kwota porównywalna (brutto) Punktacja – kryterium cena
1 Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno - Handlowe PRA - MAS Sp. z o.o., ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno 8.178,39 zł Oferta wykluczona i odrzucona  na podstawie art. 24 ust 2. pkt 4 Pzp  i art. 24 ust. 4 Pzp
2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych „ADAM”, ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno 12.290,77 zł Oferta wykluczona i odrzucona  na podstawie art. 24 ust 2. pkt 3 Pzp  i art. 24 ust. 4 Pzp
3 Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno 7.857,95 zł 100

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ofertową ceną porównywalną 7.857,95 zł brutto,

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jego oferta uzyskała największą ilość w łącznej ocenie ofert.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2008-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.