Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot.lokalizacji na stronie wschodniej korony stadionu im. Alfreda Smoczyka, diodowej tablicy ??wietlnej wraz z zasilaniem energetycznym na dzia??ce w Lesznie przy ul. Strzelecka 7 .

Numer dokumentu: ...
Rok: 2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Leszna
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z zmianami) zawiadamiam, że wydana została decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. lokalizacji na stronie wschodniej korony stadionu im. Alfreda Smoczyka, diodowej tablicy świetlnej wraz z zasilaniem energetycznym na działce w Lesznie przy ul. Strzelecka 7 .Prezydenta Miasta

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2008-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.